Regulamin

1. Your Agreement

Jeśli zamierzasz skorzystać z usług oferowanych przez naszą stronę bestyoutubemp3.com, to automatycznie wyrażasz zgodę na warunki określone w niniejszym regulaminie. Warunki te mają zastosowanie wobec wszystkich użytkowników naszej strony. Jeśli znajdziesz w regulaminie coś, z czym nie możesz się zgodzić, to musisz natychmiast opuścić naszą stronę i nie możesz korzystać z usług na niej świadczonych.

2. URL

Ta strona internetowa nie jest odpowiedzialna za żaden link należący do strony trzeciej. Bestyoutubemp3.com nie kontroluje linków używanych na swojej platformie, a także nie jest ich właścicielem i dlatego odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do nich. Ze względu na brak możliwości ocenzurowania takich stron trzecich, nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za to, co takie osoby i podmioty zdecydują się zrobić używając tej strony jako narzędzia do osiągnięcia swoich celów. Jeśli skorzystasz z usług tej strony, będziesz odpowiedzialny za wszystko, co może wyniknąć z Twojej aktywności. Musimy również zaznaczyć, że skoro nie jesteśmy odpowiedzialni za linki, nie jesteśmy również odpowiedzialni za hosting jakichkolwiek materiałów. W całości dokonuje tego strona trzecia i z tego powodu cała odpowiedzialność spadnie na nią.

3. Dostęp do bestyoutubemp3.com

Dajemy Ci pełne pozwolenie na dostęp do naszych usług tylko przy spełnieniu następujących warunków:

(i) Korzystanie z naszej strony internetowej musi odbywać się wyłącznie w celach osobistych. W żadnym wypadku nie będziesz mógł korzystać z naszych usług w celach komercyjnych
(ii) Wszystko, co uzyskasz za pośrednictwem naszych usług, nie będzie udostępniane, ani rozpowszechniane bez naszej zgody
(iii) Nie będziesz angażować się w praktyki spamowania
(iv) Nie będziesz modyfikował naszych treści, dodając do nich wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie
(v) Aktywność naszej strony nie będzie w żadnym wypadku przez Ciebie zakłócana
(vi) Musisz przestrzegać wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu

Wszystko, co robisz, sprawi, że będziesz osobiście odpowiedzialny za korzystanie z naszych usług. Zakłócanie naszej działalności na różne sposoby jest surowo zabronione i musisz się zgodzić, że nie będziesz tego robić.
Nie wolno Ci stosować metod typu “pająki”, “roboty” czy “czytniki offline”.

4. Prawa Własności Intelektualnej

Wszystko, co pomaga dostarczać nasze usługi na bestyoutubemp3.com jest licencjonowane i pozostaje własnością tej strony. Nic co jest wygenerowane pod naszym logo i przy użyciu naszych narzędzi nie powinno być powielane, ani zmieniane w żaden sposób.

5. Polityka Treści i Praw Autorskich

Nie wolno używać na naszej stronie wszelkich treści chronionych prawem autorskim. Każdy taki materiał nie może być wystawiony na działanie naszych usług. Złamanie tej zasady musi być zgłoszone na nasz adres mailowy contact@bestyoutubemp3.com, a my niezwłocznie rozwiążemy takie naruszenie.

6. Znaki Towarowe

Nazwa bestyoutubemp3.com, logo i inne materiały pozwalające na jej identyfikację należą wyłącznie do bestyoutubemp3.com. Wszystko co znajduje się na tej stronie jest uważane za własność marki i powinno być jako takie szanowane.

7. Wyłączenie Gwarancji

W odniesieniu do treści naszej strony internetowej i innych działań, które mogą wynikać z korzystania ze świadczonych na niej usług, w żadnym wypadku nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, w żadnej wysokości.
Jakikolwiek rezultat, do którego ta strona może się przyczynić, nie spowoduje odpowiedzialności z naszej strony w jakiejkolwiek formie. Jeśli zostaniesz narażony lub dotknięty negatywnymi skutkami korzystania z naszej strony, nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności.

8. Ograniczenie Odpowiedzialności

Żaden z naszych pracowników, łącznie z właścicielami, nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne zdarzenia, które mogą Ci się przytrafić. Nasi pracownicy i my nie zamierzamy narażać na szwank naszych odwiedzających, dlatego wszelka aktywność, w którą się zaangażują na naszej stronie, będzie wyłącznie odpowiedzialnością naszych gości.

9. Odszkodowanie

Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z naszej strony, wszelkie konsekwencje wynikające z takiego działania zostaną poniesione przez Ciebie samego. Wszelkie odszkodowania lub zobowiązania będą musiały zostać pokryte przez Ciebie, gdy zdecydujesz się na skorzystanie z naszych usług, w rezultacie czego spowodujesz jakiekolwiek szkody bezpośrednio lub pośrednio.

10. Zdolność do Akceptacji Regulaminu

Jeśli masz mniej niż 13 lat, musisz natychmiast opuścić tę platformę. Jeśli masz mniej niż 18 lat, ale więcej niż 13 lat, musisz mieć przy sobie opiekuna. Jeśli nie jesteś pod opieką opiekuna w tym wypadku, musisz natychmiast wyjść ze strony, gdyż nie jest ona przeznaczona do Twego użytku. Jeśli masz skończone 18 lat, możesz korzystać z naszych usług pod warunkiem, że przestrzegasz postanowień niniejszego regulaminu.

11. Przyporządkowanie

Te prawa i obowiązki są Ci przypisane, gdy podejmiesz decyzję i zaczniesz korzystać z naszej strony internetowej. Nie będziesz mógł przenieść żadnego prawa lub licencji. Dotyczy to wyłącznie bestyoutubemp3.com i tylko tej strony.

12. Ogólne

Zgadzasz się na wszystko, co zostało tutaj przedstawione bez żadnych przeinaczeń oraz zaniedbań. Bestyoutubemp3.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, gdy uzna to za konieczne w dowolnym czasie i bez powiadomienia.