Algemene Voorwaarden

1. Jouw akkoord
Als je wilt profiteren van de diensten die onze site, bestyoutubemp3.com, biedt, dang a je automatisch akkoord met de voorwaarden uitgelegd in deze overeenkomst. Ze zijn van toepassing op alle gebruikers en bezoekers op onze site. Als je iets vindt waarmee je het niet eens bent, moet je meteen de site verlaten en geen gebruik maken van de diensten.

2. De URL’s
Deze website is niet verantwoordelijk voor enige link die eigendom is van derden. Bestyoutubemp3.com heeft geen controle over de links gebruikt op dit platform en heeft geen eigendom over ze en weigert daarom aansprakelijkheid hiervoor. Aangezien we zulke derden niet kunnen censureren, zullen we niet aansprakelijk zijn voor iets wat deze personen besluiten te doen door deze website als een tool te gebruiken om hun doelen te bereiken. Als je de diensten van deze site gebruikt dan maak je jezelf verantwoordeiljk voor alles wat voortkomt uit jouw activiteiten. We moeten ook vermelden dat aangezien we niet verantwoordelijkl zijn voor de links, we ook niet verantwoordeiljk zijn voor het hosten van wat voor materiaal dan ook. Dit wordt volledig door derden gedaan en alle eventuele aansprakelijkheid zal bij hen komen te liggen.

3. Wat betreft toegang tot bestyoutubemp3.com
Wij bieden volle toestemming voor toegang tot onze diensten onder de volgende voorwaarden:
(i) Het gebruik van onze website mag alleen gebeuren voor persoonlijk gebruik. Onder geen voorwaarden mogen deze diensten gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
(ii) Alles wat je verkrijgt door onze diensten te gebruiken mag niet gedeeld or verspreid worden zonder onze toestemming.
(iii) Je zult niet aan spammende acties meedoen.
(iv) Je zult onze content niet aanpassen door virussen of andere malwares toe te voegen
(v) De activiteit van onze site zal onder geen beding verhinderd worden
(vi) Je moet akkoord gaan met alles wat in deze overeenkomst is vastgelegd
Alles wat je doet maakt jou persoonlijk verantwoordelijk tijdens het gebruik van onze diensten. De verstoring van onze activiteiten op wat voor manier dan ook is strikt verboden en je bent verplicht ermee akkoord te gaan dit niet te doen.
“Spiders”, “robots” en andere methods zoals “offline readers” moeten volledig vermeden worden.

4. Intellectuele Eigendomsrechten
Alles dat onze diensten helpt te leveren op bestyoutubemp3.com is eigendom van en gelicentiëerd onder het eigenaarschap van deze site. Niets wat gegenereerd wordt onder onze logo’s en tools mag gedupliceerd of aangepast worden, op wat voor manier dan ook.

5. Content en Copyright Beleid
Het is verboden copyright content te gebruiken op onze site. Alle materialen die hieraan voldoen mogen niet blootgesteld worden aan onze diensten. Zo’n schending van het beleid moet gemeld worden op ons e-mailadres: contact@bestyoutubemp3.com end an zorgen wij ervoor dat een dergelijke optie verwijderd wordt.

6. Handelsmerken
Bestyoutubemp3.com naam, logo en andere materialen gekoppeld aan haar identificatie is eigendom van bestyoutubemp3.com. Alles hieraan gekoppeld op haar site wordt geacht haar eigendom te zijn en zal zo gerespecteerd moeten worden.

7. Uitsluiting van Garantie
Met betrekking tot de content van onze website en andere actie die kunnen resulteren uit het gebruik van haar diensten zullen wij onder geen omstandigheden aansprakelijkheid aanvaarden voor wat voor bedrag dan ook.
Als deze site bijdraagt aan een resultaat, leidt dit niet tot verantwoordelijkheid van onze kant op wat voor manier dan ook. Als je wordt blootgesteld aan of beïnvloed door negatieve elementen terwijl je onze website gebruikt, is dit niet onze verantwoordelijkheid.

8. Beperking van Aansprakelijkheid
Geen van onze medewerkers, inclusief de eigenaren, zullen aansprakelijk gesteld worden voor enige negatieve gebeurtenis die door jou ondervonden wordt op onze site. Onze medewerkers en wij hebben niet de intentie dat onze bezoekers schade ondervinden en enige activiteit waaraan zij deelnemen op onze website zal volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker vallen.

9. Vergoeding
Als je besluit onze site te gebruiken dan is iedere consequentie die daaruit voortkomt voor jouw rekening. Enige vergoeding of verplichting zal door jou alleen ondersteund worden als je besluit onze diensten te gebruiken en daardoor op wat voor manier dan ook direct of indirect schade berokkent.

10. Vermogen on Algemene Voorwaarden te Accepteren
Als je jonger dan 13 bent, moet je meteen dit platform verlaten. Als je onder de 18 bent, maar jonger dan 13, moet je toestemming hebben van een ouder of voogd. Zo niet, moet je dit platform onmiddellijk verlaten aangezien dit platform niet voor jouw gebruik bedoeld is. Als je 18 jaar of ouder bent, ben je welkom te profiteren van onze diensten onder de verplichtingen gemeld in deze overeenkomst.

11. Toewijzing
Deze rechten en verplichtingen worden aan jou toegewezen op het moment dat je beslist onze website te gebruiken. Je zult geen rechten of licensies kunnen overdragen. Dit recht heeft alleen bestyoutubemp3.com.

12. Algemeen
Je gaat akkoord met alles wat hier is vastgelegd zonder vervorming of nalatigheid. Bestyoutubemp3.com behoudt zich het recht voor deze reguleringen naar eigen goeddunken te wijzigen, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.