Όροι

1. Η Συμφωνία σας
Εάν επιθυμείτε να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες που παρέχει ο ιστότοπός μας, το bestyoutubemp3.com, τότε θα συμφωνείτε αυτόματα με τους δικούς μας όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτή τη συμφωνία. Ισχύουν για όλους τους χρήστες και τους επισκέπτες στην τοποθεσία μας. Εάν βρείτε κάτι με το οποίο δε συμφωνείτε τότε πρέπει να εγκαταλείψετε αυτόν τον ιστότοπο αμέσως και κυρίως δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρει.

2. Οι διευθύνσεις URL
Αυτός ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για κανέναν σύνδεσμο που ανήκει σε τρίτους. Το Bestyoutubemp3.com δεν ελέγχει τους συνδέσμους που χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα του και επίσης δεν του ανήκουν και ως εκ τούτου αρνείται κάθε ευθύνη οποιουδήποτε είδους απέναντί τους. Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να λογοκρίνουμε τέτοιους τρίτους, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τίποτα που αυτά τα άτομα αποφασίζουν να κάνουν με τη χρήση αυτού του ιστότοπου ως εργαλείου για την επίτευξη των στόχων τους. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες αυτού του site τότε θα είστε υπεύθυνοι για οτιδήποτε μπορεί να προκύψει από τη δραστηριότητά σας. Πρέπει επίσης να διευκρινίσουμε ότι εφόσον δεν είμαστε υπεύθυνοι για τους συνδέσμους, δεν είμαστε επίσης υπεύθυνοι για τη φιλοξενία οποιουδήποτε υλικού. Αυτό γίνεται εξ ολοκλήρου από τρίτους και κάθε ευθύνη θα επέλθει επ ‘αυτών λόγω αυτού.

3. Όσον αφορά την πρόσβαση στο bestyoutubemp3.com
Σας προσφέρουμε πλήρη άδεια πρόσβασης στις υπηρεσίες μας μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i) Η χρήση της ιστοσελίδας μας πρέπει να γίνεται μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας εμπορικά
(ii) Οτιδήποτε αποκτάτε μέσω των υπηρεσιών μας δεν θα μοιραστεί ή θα διανεμηθεί χωρίς εξουσιοδότηση από μέρους μας
(iii) Δεν θα συμμετάσχετε σε πρακτικές σπάμμιν
(iv) Δεν θα τροποποιήσετε το περιεχόμενό μας προσθέτοντας ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα σε αυτό
(v) Η δραστηριότητα της ιστοσελίδας μας δεν θα επηρεαστεί σε καμία περίπτωση
(vi) Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλα τα περιεχόμενα της παρούσας συμφωνίας
Ό, τι κάνετε θα σας κάνει προσωπικά υπεύθυνο ενώ χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Και πάλι η διαταραχή της δραστηριότητάς μας με διάφορους τρόπους απαγορεύεται αυστηρά και πρέπει να συμφωνείτε ότι δεν το κάνετε.
Οι “αράχνες” και “ρομπότ” και άλλες μέθοδοι, όπως οι “αναγνώστες εκτός σύνδεσης”, πρέπει να αποφεύγονται τελειώς.

4. Πνευματικά δικαιώματα
Όλα όσα βοηθούν στην παροχή των υπηρεσιών μας στο bestyoutubemp3.com ανήκουν και έχουν αδειοδοτηθεί υπό την ιδιοκτησία αυτού του ιστότοπου. Τίποτα που δημιουργείται κάτω από τα λογότυπα και τα εργαλεία μας δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
5. Πολιτική περιεχομένου και πνευματικών δικαιωμάτων
Κάθε περιεχόμενο πνευματικών δικαιωμάτων απαγορεύεται να χρησιμοποιείται στον ιστότοπό μας. Οποιοδήποτε υλικό με αυτό χαρακτηριστικό δεν πρέπει να εκτίθεται στις υπηρεσίες μας. Αυτή η παραβίαση της πολιτικής πρέπει να αναφέρθεί στο email μας contact@bestyoutubemp3.com και θα διασφαλίσουμε ότι τα συγκεκριμένα links θα καταργηθούν
6. Εμπορικό σήμα
Το όνομα, το λογότυπο και όλα τα υλικά του Bestyoutubemp3.com σε σχέση με την αναγνώρισή του ανήκει αποκλειστικά στο bestyoutubemp3.com. Ότι έχει σχέση με αυτόν τον ιστότοπο θεωρείται ιδιοκτησία του και πρέπει να τηρείται ως τέτοια.
7. Αποποίηση Ευθύνης
Όσον αφορά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας και άλλες ενέργειες που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση των υπηρεσιών της, δεν θα αναλάβουμε καμία ευθύνη σε καμία περίπτωση και ενδεχόμενο.
Οποιοδήποτε αποτέλεσμα στο οποίο μπορεί να συνεισφέρει αυτός ο ιστότοπος δεν θα φέρει ευθύνη εκ μέρους μας σε καμία μορφή. Εάν είστε εκτεθειμένοι ή επηρεασμένοι από αρνητικά στοιχεία κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας, δεν θα αναλάβουμε καμία ευθύνη γι ‘αυτό.
8. Περιορισμός ευθύνης
Κανένα από το προσωπικό μας, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών, δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιοδήποτε αρνητικό συμβάν που μπορεί να προκύψει σε εσάς. Το προσωπικό μας και εμείς δεν σκοπεύουμε να βλάψουμε τους επισκέπτες μας και οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να υπάρξει στον ιστότοπό μας θα είναι αποκλειστικά ευθύνη του επισκέπτη.
9. Αποζημίωση
Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, οποιαδήποτε συνέπεια που θα προκύψει από αυτή την ενέργεια θα παραμείνει δική σας ευθύνη αποκλειστικά. Οποιαδήποτε αποζημίωση ή υποχρέωση θα ξεχρεωθεί από εσάς εάν αποφασίσετε να προσφύγετε στις υπηρεσίες μας και ως αποτέλεσμα θα προκαλέσετε άμεση ή έμμεση οποιαδήποτε ζημιά.

10. Ικανότητα αποδοχής Όρων και Προϋποθέσεων
Εάν είστε κάτω από την ηλικία των 13 ετών, πρέπει να φύγετε απο αυτήν την πλατφόρμα αμέσως. Αν είστε κάτω των 18 ετών αλλά άνω των 13 ετών πρέπει να συνοδεύεστε από κηδεμόνα. Αν όχι, πρέπει να φύγετε αμέσως καθώς αυτή η πλατφόρμα δεν προορίζεται για χρήση απο εσάς. Εάν είστε 18 ετών και άνω, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες μας βάσει των υποχρεώσεων της παρούσας συμφωνίας.

11. Εκχώρηση Δικαιωμάτων
Αυτά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας απονέμονται μόλις αποφασίσετε και αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Δεν θα μπορείτε να μεταφέρετε κανένα δικαίωμα ή άδειες. Αυτό συμβαίνει αποκλειστικά στο bestyoutubemp3.com και μόνο σε αυτόν τον ιστότοπο.

12. Γενικά
Συμφωνείτε με όλα όσα τέθηκαν εδώ χωρίς καμία παραμόρφωση ή διαστρέβλωση. Το Bestyoutubemp3.com διατηρεί το δικαίωμά του να τροποποιήσει αυτό το σύνολο κανονισμών όπως φαίνεται σωστό, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.